Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
 13/05/22  Chương trình tuần  21
       Thực hiện kế hoạch chuyên môn Tháng 5, nhất là việc chuẩn bị tâm thế, trang bị cho các con kiến thức chuẩn bị vào lớp 1. 
 27/04/21  Chương trình tuần  11
Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Trường mầm non Thịnh Lộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi, tạo cơ hội để trẻ được trải ...