Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
 12/12/16  Ban lãnh đạo  262
Thực đơn hàng tuần trong 1 tháng cho trẻ Trường MN Thịnh Lộc
 11/01/16  Ban lãnh đạo  274
Tổng hợp báo ăn hàng tháng của trường mầm non Thịnh Lộc
 20/10/15  Sơ đồ tổ chức  43
Môi trường vận động cho trẻ trong giờ chơi.
 20/10/15  Ban lãnh đạo  297
Cô và cháu trường MN Thịnh Lộc
 20/10/15  Ban lãnh đạo  278
chào đón ngày lễ 20/10 trường tổ chức dự giờ thao giảng.